“I si…?” El punt de partida

I si el poguéssim canviar? I si modificam afegint…? I si parlam amb? I si proposam a?… Això és el que sovint ens hem demanat en relació al pati de la nostra escola molts de mestres i famílies (i segurament molts dels infants del nostre centre) de forma paral·lela.

Ara ha arribat el moment de plantejar-mos, de manera col·lectiva, el pati com a espai educatiu, partint de zero, i comptant amb tota la comunitat educativa, des del infants fins a les famílies passant pel mestres i el personal no docent. És un projecte ambiciós que entre tots i totes podem convertir, des de la il·lusió, en una realitat. Sabem què volem: transformar el pati de la nostra escola en un espai on es fomenti la convivència, l’aprenentatge, la creativitat, la curiositat i el respecte per la natura. I per aconseguir-ho, volem implicar a la comunitat del CEIP Aina Moll i Marquès.

Durant els propers mesos durem a terme la primera fase del projecte, que consistirà en la presa de consciència, basada en la idea de “Quin pati volem alumnes, mestres i famílies?” Des del centre es proposaran una sèrie d’activitats i materials amb l’objectiu de poder respondre mitjançant diferents vies, donant veu als protagonistes del procés, els infants, i als mestres i personal no docent. I des de l’AMPA es farà feina per engrescar a les famílies associades, a més d’intentar implicar a la resta de pares i mares.

Un cop haguem recopilat la informació, cercarem una data per a la primera trobada de la comunitat. Així, entraríem dins la segona fase, que ens permetrà posar en comú les conclusions, es començarà a demanar quines coses es poden aportar (habilitats personals, habilitats professionals, materials, coneixements, dedicació, temps), s’organitzaran els objectius (a curt i llarg termini) i es crearan grups de treball. L’objectiu és aprofitar al màxim el potencial de cadascú.

Volem animar a tothom a participar d’una manera o una altra en aquest procés de transformació que desitjam no deixi indiferent a ningú! Entre tots i totes ho podem aconseguir!!